lesRegelement

01. Een training kan 30, 60 of negentig minuten duren.

02. De trainingen worden wekelijks gegeven op vaste tijdstip.
      Priv√©lessen kunnen  ook per les afgesproken worden.

03. U kunt altijd trainingen bij ons volgen, u hoeft niet van een specifieke club lid te zijn.

04. De trainer zorgt voor het lesmateriaal.

05. De cursist(e) meldt zich aan voor het aantal weken wat bij de cursus aangegeven staat en is daardoor verplicht het totale                     lesgeld te voldoen.

06. TARG zal de facturatie sturen voor aanvang, dan wel direct na aanvang van de cursus.

07. Groepstrainingen die worden gemist zijn voor eigen rekening.
       Er mag, in overleg met de trainer, wel een vervanger van gelijkte sterkte
       gestuurd worden.

08. Als de cursus voortijdig afgebroken wordt door de cursist(e) vind er geen restitutie plaats.

09. Gemiste trainingen zijn niet overdraagbaar naar de volgende periode.

10. Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt op later tijdstip ingehaald.

10. TARG is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die deelnemers tijdens de trainingen of andere evenementen           oplopen.

12. De cursist(e) dient bij aanvang over een goede gezondheid te beschikken en draagt hier zelf de verantwoording voor.

13. Tijdens het zomerseizoen gelden de volgende regels als de training niet door kan gaan op de buitenbanen.                                             Als de banen aan het begin van de training niet bespeelbaar zijn ivm de regen wordt de training naar de binnenbanen                         verplaatst. Als de training buiten aangevangen is en tijdens de training de banen onbespeelbaar worden dan wordt deze                     als gegeven beschouwt. Mocht er geen binnenbaan beschikbaar zijn dan wordt de training op een ander tijdstip ingehaald.